Disclaimer

LegalShared spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op legalshared.nl. De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als een advies te beschouwen. LegalShared is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. LegalShared aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

Kopiëren niet toegestaan

Het is uitsluitend toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te printen, te reproduceren en te verspreiden voor persoonlijke (privé), niet-commerciële doeleinden. Wilt u gebruik maken van informatie van deze website in andere situaties? Dan dient u vooraf toestemming te verkrijgen van LegalShared. De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.