Privacystatement

We beseffen ons heel goed dat rechtsbijstand nodig is in zaken waar privacy van het grootste belang is. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen.

Hoe doen we dat?

Achmea is één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland en eentje die het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoog in het vaandel heeft staan. Achmea B.V. is er verantwoordelijk voor dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelen alle Achmea-bedrijven geheel volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. LegalShared heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP (www.cbpweb.nl).

Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl.

Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid

We zijn een juridisch zelfstandig kantoor dat de rechtshulp uitvoert voor klanten van InShared en verzekerdbijHEMA.nl die daarvoor zijn verzekerd. We laten ons bij de uitoefening van onze taken leiden door uw belangen. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop. Bij het melden van een rechtshulpverzoek vragen wij u om persoonsgegevens. Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens van Achmea. Op basis van die gegevens voeren wij de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst uit.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze gebouwen, systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens - bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke - worden extra zorgvuldig verwerkt. In enkele gevallen - bijvoorbeeld bij geschillen over sociale verzekeringen of voor het verhalen van letselschade - hebben wij uw medische gegevens nodig. In de eerste plaats zijn onze juristen verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan, maar in veel gevallen ook onze medisch adviseur. Medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers, als dat echt nodig is. De medisch adviseur heeft bovendien een geheimhoudingsplicht vanuit zijn medisch beroepsgeheim.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die LegalShared over u heeft vastgelegd en op informatie over het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Bovendien heeft u het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens als deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking. Ten slotte heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens.

Vragen

Heeft u een vraag over het privacystatement voor de Achmea privacymanager dan kunt u zich schriftelijk melden tot:
LegalShared
t.a.v. Privacymanagement
Postbus 51091, 3007 GB Rotterdam
Of u kunt ons een e-mail sturen: info@legalshared.nl

Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. LegalShared behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vanzelfsprekend zal LegalShared waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Kijk daarom deze tekst met enige regelmaat na als u toch op onze site bent. (Versie 2013-01)