Klachten?

We doen er alles aan om uw belangen juist te behartigen, maar het kan gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent. In dat geval kunt u de zaak voorleggen aan onze zeer ervaren Klachtenman, die geheel onafhankelijk uw klacht zal beoordelen. Deze Klachtenman beschikt over een sterk rechtvaardigheidsgevoel en is gedreven om klachten van klanten naar behoren af te handelen. U kunt hem bereiken onder klachtenman@legalshared.nl.

Vooraf

Bent u het niet eens met de manier waarop uw rechtshulpverlener uw zaak gaat behandelen? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit wordt de ‘geschillenregeling’ genoemd. In sommige gevallen kunnen we besluiten uw zaak in behandeling te geven aan een (externe) advocaat. Zodra u door deze advocaat wordt bijgestaan in een gerechtelijke of administratieve procedure, mag u ook kiezen voor een andere advocaat.

Na afloop

Bent u het niet eens met de manier waarop LegalShared uw zaak heeft behandeld? Dat kunt u via klachtenman@legalshared.nl een klacht indienen, waarna de interne klachtenprocedure wordt doorlopen. Bent u van mening dat u schade heeft geleden door ons toedoen? Dan kunt u ons daarvoor aansprakelijk stellen. Uw rechtshulpverlener kan u hierover nader informeren. Mocht u toch niet tevreden zijn met de uitspraak van onze Klachtenman, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dat uw klacht verder in behandeling zal nemen. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Kifid vindt u op de website www.kifid.nl. Het postadres van het Kifid is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het e-mailadres is: consumenten@kifid.nl en het telefoonnummer is: 070 – 3338999.