Veelgestelde vragen

Dan kunt u bellen met het alarmnummer
InShared: +31(0)71 364 1762
verzekerdbijHEMA.nl: +31(0)71 – 364 1832
Als u bij InShared of verzekerdbijHEMA.nl voor rechtsbijstand of ongevallen verzekerd bent, dan zijn de betreffende polisvoorwaarden van toepassing. Op uw verzekeringsoverzicht in uw online polismap staat dat LegalShared de rechtsbijstand feitelijk uitvoert. LegalShared is een onafhankelijke B.V. met eigen leiding. Zo wordt belangenverstrengeling voorkomen.
Ja, dat is ook wettelijk verplicht. De BV LegalShared is juridisch afgescheiden van Achmea Schadeverzekeringen N.V., de aanbieder van schadeverzekeringen voor InShared en verzekerdbijHEMA.nl. Ook heeft LegalShared zijn eigen leiding, die onafhankelijk van de schadeteams van InShared en verzekerdbijHEMA.nl verantwoordelijk is voor het rechtshulpbeleid van de B.V. Alle partijen letten erop dat er op dossierniveau geen enkele belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit is ook in de betreffende polisvoorwaarden geregeld.
U kunt hier bezwaar tegen maken bij InShared of verzekerdbijHEMA.nl. Zolang uw bezwaar in behandeling is, kunt u alleen geen beroep doen op rechtsbijstand via LegalShared. Dat is zo geregeld in de polisvoorwaarden.
Ja, dat staat duidelijk in de polisvoorwaarden van InShared en verzekerdbijHEMA.nl.
U betaalt verzekeringspremie in ruil voor verzekerde rechtsbijstand. Het kost dus in principe niks. Maar soms moeten er kosten gemaakt worden die wel voor uw rekening komen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor externe deskundigen (expertisebureaus). In uw polisvoorwaarden kunt u precies zien hoe dat zit. Onder omstandigheden kunnen die kosten (deels) wel op een aansprakelijke wederpartij worden verhaald.
Nee, u loopt dan het risico dat u uw recht op rechtsbijstand verspeelt. Op basis van de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp van de juridisch deskundigen van LegalShared. Als we het noodzakelijk of wenselijk vinden, kunnen we een externe deskundige (advocaat) inschakelen. De kosten daarvan komen tot een bepaald maximum voor onze rekening. Dit maximum is bepaald in uw polisvoorwaarden.
Nee, dat kan niet. Wij zijn namelijk zelf geen verzekeringsmaatschappij en verlenen alleen rechtsbijstand. Voor een rechtsbijstandverzekering kunt u terecht bij InShared of verzekerdbijHEMA.nl.