Wat doen we?

Als u een zaak aanmeldt bij InShared of verzekerdbijHEMA.nl, krijgt u uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie van ze. En als u inderdaad verzekerd bent voor uw zaak, dan krijgen wij die zaak in behandeling. We wijzen u een rechtshulpverlener toe en die gaat met u overleggen hoe hij uw zaak gaat aanpakken.

Hij maakt meteen een paar heldere afspraken met u:

Relevante afspraken worden in uw dossier vastgelegd. Uw rechtshulpverlener houdt altijd het totaaloverzicht in de gaten en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw zaak. Wordt de zaak overgedragen aan een andere rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat), dan zorgt hij ervoor dat de nieuwe rechtshulpverlener uw hele dossier krijgt.

Gezond verstand

LegalShared neemt altijd uw belang als uitgangspunt. We leveren goede rechtshulp en gaan voortvarend te werk. Maar het is lang niet altijd nodig om naar de rechter te stappen. Soms kan een zaak daarvoor al worden opgelost, wat voor iedereen fijner is. Kan dat niet? Dan gaan we een procedure natuurlijk niet uit de weg. We nemen altijd alle mogelijkheden met u door en u kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met alle informatie die u geeft. Datzelfde verwachten we natuurlijk ook van u. We gaan ervan uit dat u ons de juiste informatie geeft, zodat we ons werk goed kunnen doen.